Team

Het Schrijftrainerscollectief

Tekstfirma werkt in een netwerk van schrijftrainers. In Het Schrijftrainerscollectief hebben  we onze krachten gebundeld. We delen kennis en expertise en voeren samen trainingsprojecten uit. Dat biedt onze opdrachtgevers voordelen als: 

  • Een breed aanbod aan schrijftrainingen, zoals: rapporteren, zakelijke e-mails schrijven, websiteteksten, jaarverslagen, notuleren, correct Nederlands.
  • Eenvoudig toegang tot andere tekstdiensten, zoals: tekstproductie, tekstredactie, tekstanalyse en ontwikkeling van onlinetrainingen.
  • Trainers die verder kijken dan de tekst en de individuele schrijfvaardigheid. Voor diverse organisaties hebben trainers van het Schrijftrainerscollectief schrijfprocessen geanalyseerd en daarover geadviseerd. Zo zijn werkprocessen, systemen, cultuur en  managementfeedback vaak mede van invloed op de kwaliteit van de tekst.
  • De mogelijkheid om meer groepen op één dag te trainen.
  • Trainers die kennis en expertise delen en gebruik maken van de nieuwste inzichten en methodieken.

Mijn collega-schrijftrainers hebben elk hun eigen expertise en specialisaties. Samen bieden we een breed pallet aan schrijfdiensten

Nancy van Etten

Nancy van Etten

“Mijn basis ligt in Utrecht. Daar studeerde ik Algemene Letteren met als specialisaties Communicatiekunde en vertalen. De kennis over het schrijfproces en over tekstkwaliteit die ik daar opdeed, gebruik ik nog steeds elke week in mijn trainingen. Na mijn studie werkte ik 9 jaar als trainer Schriftelijke Bedrijfscommunicatie bij Vergouwen Overduin. Voor hen trainde ik zeer veel schrijvende professionals, vooral binnen de overheid en de non-profitsector.

Maar mijn schrijfbloed kriebelde en in 2005 begon ik voor mezelf als zelfstandig trainer, tekstschrijver en redacteur. Als trainer ben ik gespecialiseerd in trainingen over beleids- en adviesteksten, juridische teksten en begrijpelijke brieven.

Ook als tekstschrijver en redacteur werk ik veel met overheidsteksten. Ik herschrijf standaardbrieven voor gemeentes, ministeries en omgevingsdiensten. Daarbij streef ik steeds naar een heldere boodschap in combinatie met een vriendelijke toon. Daarnaast redigeer ik beleidsnota’s en rapporten en schrijf ik artikelen voor jaarverslagen en vakbladen.”

www.schrijfwijs.nl

Margriet de Groot

Margriet de Groot

“Je lezers overtuigen met je advies, rapport of offerte? Binnen een acceptabel tijdsbestek zonder frustratie? Ik geloof dat elke professional dat kan. Met gerichte denk- & schrijfstrategieën.

Ik geef schrijftrainingen aan hoogopgeleide professionals zoals onderzoekers, (beleids-)adviseurs en toezichthouders. Professionals die op basis van onderzoek conclusies moeten trekken en deze in tekst moeten ondersteunen met een navolgbare redeneerlijn. Daarbij moeten zij een bewuste keuze maken uit al het verzamelde feitenmateriaal. Van belang daarbij is dat zij hun onderbouwing ‘precies juist en volledig, en toch concreet en kernachtig’ weten te verwoorden. Precies aansluitend bij de context waarin de tekst een rol heeft.

Professionals krijgen van mij concrete inzichten, strategieën en oefening om grip te krijgen op de grote hoeveelheid kennis en informatie die zij tot hun beschikking hebben. Daarmee stel ik professionals in staat hun kennis overtuigend, helder en precies afgestemd op het doel en het lezerspubliek over te brengen.

Mijn schrijftrainingen zijn vooral denktrainingen: door verdiept inzicht en bewustwording veranderen deelnemers eenvoudiger én gerichter hun schrijfgedrag.”

 Judith Winterkamp

Judith Winterkamp

“Als iemand mij vroeger de vraag stelde Wat wil je later worden? dan had ik geen idee wat ik moest antwoorden. Uiteindelijk werd ik docente Nederlands op een middelbare school. Dat heb ik heel wat jaren gedaan. En met plezier! Tot ik zelf kinderen kreeg. Toen sloeg de balans te ver door naar het aspect ‘opvoeden’.

In september 2001 nam ik het taaladviesbureau van Gezien Renes over. Nu ben ik bijna twintig jaar trainer in de schriftelijke communicatie Nederlands. Die overname was een goede beslissing. Ik voel me als een vis in het water zodra ik voor een groep deelnemers sta. De motivatie, het enthousiasme van de mensen … het is heerlijk om een of twee dagen heel intensief samen te werken en schrijvers te helpen hun teksten makkelijker en beter te schrijven. Samen maken we van elke trainingsdag steevast een interessante, boeiende en leuke dag! “

www.judithwinterkamp.nl