Portfolio

Bij onder meer de volgende organisaties heeft Tekstfirma schrijftrainingen gegeven:

 • Vrij Universiteit
 • Cyclus
 • Grote accountantskantoren
 • Dienst Werk en Inkomen
 • BLG Wonen
 • Westland Infra
 • Delta Lloyd
 • ABN Amro Verzekeren
 • Staatsbosbeheer
 • Brandweer Holland Midden
 • Diverse gemeentes en waterschappen
 • FNV
 • ProRail
 • Diverse grote incassobureaus
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid
 • Inspecties (Onderwijs, SZW, IGZ, Openbare Orde en Veiligheid)
 • Twee rechtsbijstandsorganisaties