anja grüteke

Schrijfcoach | Trainer | Tekstschrijver

Wat wil je met je tekst bereiken? Dat is mijn vraag

Op mijn 22ste studeerde ik aan de Universiteit Leiden af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Daarop keerde ik terug naar Rotterdam, de stad waar ik ben geboren en getogen. Vanuit die stad ging ik in 1989 werken bij de TU Delft, als communicatieadviseur voor het College van Bestuur. In 1998 verhuisde ik naar Amsterdam voor de functie van teammanager Communicatie bij PinkRoccade.

In 2005 begon ik mijn bedrijf  Tekstfirma. Daarnaast werkte ik van 2006 – 2016 als docent Communicatiemanagement op de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit Tekstfirma ondersteun ik schrijvende professionals. Dat zijn vakexperts die rapporten en teksten schrijven voor een breder publiek.  Door mijn achtergrond als bestuurlijk adviseur en docent Communicatiemanagement begrijp ik de werkvelden van mijn klanten. In de jaren dat ik heb gewerkt bij de TU Delft en later bij ict-bedrijven, heb ik ervaren hoe het is om te schrijven in politiek-bestuurlijke omgevingen en voor commerciële opdrachtgevers. 

Schrijven vindt altijd plaats in een bredere context. Schrijven is communicatie. Die verbinding leg ik ook in mijn schrijftrainingen en -coachings. De centrale vraag is: wat wil je met je tekst bereiken?

Schrijftrainerscollectief

Als schrijftrainer werk ik graag samen met anderen. In Het Schrijftrainerscollectief hebben mijn collega’s en ik onze krachten gebundeld. Wij delen kennis en expertise en voeren samen trainingsprojecten uit. Daarmee bieden we onze opdrachtgevers de volgende voordelen:

  • Een breed aanbod aan schrijftrainingen, zoals: rapporteren, zakelijke e-mails schrijven, websiteteksten, jaarverslagen, notuleren, correct Nederlands.
  • Eenvoudig toegang tot andere tekstdiensten, zoals: tekstproductie, tekstredactie, tekstanalyse en ontwikkeling van onlinetrainingen.
  • Trainers die verder kijken dan de tekst en de individuele schrijfvaardigheid. Voor diverse organisaties hebben trainers van het Schrijftrainerscollectief schrijfprocessen geanalyseerd en daarover geadviseerd. Zo zijn werkprocessen, systemen, cultuur en  managementfeedback vaak mede van invloed op de kwaliteit van de tekst.
  • De mogelijkheid om meer groepen op één dag te trainen.
  • Trainers die kennis en expertise delen, en die gebruik maken van de nieuwste tools, inzichten en methodieken.

Mijn collega-schrijftrainers hebben elk hun eigen expertise en specialisaties. Samen bieden we een breed pallet aan schrijfdiensten:

Nancy van Etten

Nancy van Etten

“Mijn basis ligt in Utrecht. Daar studeerde ik Algemene Letteren met als specialisaties Communicatiekunde en vertalen. De kennis over het schrijfproces en over tekstkwaliteit die ik daar opdeed, gebruik ik nog steeds elke week in mijn trainingen. Na mijn studie werkte ik 9 jaar als trainer Schriftelijke Bedrijfscommunicatie bij Vergouwen Overduin. Voor hen trainde ik zeer veel schrijvende professionals, vooral binnen de overheid en de non-profitsector.

Maar mijn schrijfbloed kriebelde en in 2005 begon ik voor mezelf als zelfstandig trainer, tekstschrijver en redacteur. Als trainer ben ik gespecialiseerd in trainingen over beleids- en adviesteksten, juridische teksten en begrijpelijke brieven.

Ook als tekstschrijver en redacteur werk ik veel met overheidsteksten. Ik herschrijf standaardbrieven voor gemeentes, ministeries en omgevingsdiensten. Daarbij streef ik steeds naar een heldere boodschap in combinatie met een vriendelijke toon. Daarnaast redigeer ik beleidsnota’s en rapporten en schrijf ik artikelen voor jaarverslagen en vakbladen.”

www.schrijfwijs.nl

Margriet de Groot

Margriet de Groot

“Je lezers overtuigen met je advies, rapport of offerte? Binnen een acceptabel tijdsbestek zonder frustratie? Ik geloof dat elke professional dat kan. Met gerichte denk- & schrijfstrategieën.

Ik geef schrijftrainingen aan hoogopgeleide professionals zoals onderzoekers, (beleids-)adviseurs en toezichthouders. Professionals die op basis van onderzoek conclusies moeten trekken en deze in tekst moeten ondersteunen met een navolgbare redeneerlijn. Daarbij moeten zij een bewuste keuze maken uit al het verzamelde feitenmateriaal. Van belang daarbij is dat zij hun onderbouwing ‘precies juist en volledig, en toch concreet en kernachtig’ weten te verwoorden. Precies aansluitend bij de context waarin de tekst een rol heeft.

Professionals krijgen van mij concrete inzichten, strategieën en oefening om grip te krijgen op de grote hoeveelheid kennis en informatie die zij tot hun beschikking hebben. Daarmee stel ik professionals in staat hun kennis overtuigend, helder en precies afgestemd op het doel en het lezerspubliek over te brengen.

Mijn schrijftrainingen zijn vooral denktrainingen: door verdiept inzicht en bewustwording veranderen deelnemers eenvoudiger én gerichter hun schrijfgedrag.”

 Judith Winterkamp

Judith Winterkamp

“Als iemand mij vroeger de vraag stelde Wat wil je later worden? dan had ik geen idee wat ik moest antwoorden. Uiteindelijk werd ik docente Nederlands op een middelbare school. Dat heb ik heel wat jaren gedaan. En met plezier! Tot ik zelf kinderen kreeg. Toen sloeg de balans te ver door naar het aspect ‘opvoeden’.

In september 2001 nam ik het taaladviesbureau van Gezien Renes over. Nu ben ik bijna twintig jaar trainer in de schriftelijke communicatie Nederlands. Die overname was een goede beslissing. Ik voel me als een vis in het water zodra ik voor een groep deelnemers sta. De motivatie, het enthousiasme van de mensen … het is heerlijk om een of twee dagen heel intensief samen te werken en schrijvers te helpen hun teksten makkelijker en beter te schrijven. Samen maken we van elke trainingsdag steevast een interessante, boeiende en leuke dag! “

www.judithwinterkamp.nl

Uitgaves

Aan de volgende uitgaves werkte ik mee:

  • Check je beleidstekst, van Eric Tiggeler, collega bij het Taalcentrum VU (2017). In dit boek vind je de argumentatieschema’s die ik mee heb ontwikkeld. De schema’s  worden toegepast in trainingen om complex-bestuurlijke onderwerpen te analyseren en vervolgens helder te beschrijven in scenariorapporten.
  • Het nieuwe schrijven, van Dolf Weverink, collega-schrijftrainer. In dit boek vind je de 4V-effectiviteitsformule die ik heb ontwikkeld voor sterke content (2018).

 

“Ik heb genoten van de wijze waarop Anja leiding heeft gegeven aan de communicatieopgave van ASZ en PinkRoccade SZ. Nog altijd spreken oud collega’s mij aan op het wij-gevoel uit die tijd. Het net verzelfstandigde ASZ is door Anja zowel in interne als externe communicatie op de kaart gezet. Anja inspireert en motiveert niet alleen de mensen waar ze leiding aan geeft, maar ook haar omgeving.

Marcel van Druenen, projectleider Vakmanschap en Adviseur Sociale Innovatie”