Is het volgende stukje tekst actief of passief?

“Zelfs door Einstein werd actief geschreven.  Zou er door hem louter in de passieve of de lijdende vorm zijn geschreven, dan zou zijn beroemde formule misschien luiden: E kan gelijk worden gesteld aan mc2.”

Passieve formules missen power en pit. Zoals patat zonder zout. In lijdende of passieve zinnen is meestal onduidelijk wie of wat het onderwerp is. Daardoor zijn de zinnen vaak onduidelijk en onbedoeld verhullend. In schrijftrainingen is dit nog wel eens een punt van verhitte discussie. Sommige schrijvers denken namelijk dat de actieve stijl niet objectief of onwetenschappelijk is. Hardcore-bètateksten zouden beter af zijn met puur passieve vormen. En vooral zonder ‘wij-‘ en ‘ik-vormen’.

Daarom: dank Ionica Smeets voor je pleidooi voor actieve vormen in de Volkskrant dit jaar en het advies om zoveel mogelijk actief te schrijven, ook in wetenschappelijke teksten.

Het pleidooi krijgt een vaste plek in de schrijftrainingen van Tekstfirma.

Schrijftraining Heldere taal