De Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) organiseert regelmatig online boekensalons met schrijvers die een onderwerp uit de UBL-collectie kiezen, zoals Abdelkader Benali, Martin Bossenbroek, Willem Otterspeer en Wim van den Doel. De boekensalons worden professioneel opgenomen en zijn allemaal terug te kijken. Sinds corona maakt UBL ook veel online tentoonstellingen. Deze vind je terug op de verzamelpagina met bijzondere collecties.

Zo was er op 13 april de online tentoonstelling over Hugo de Groot  en de tolerante republiek. De zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek wordt vaak geprezen om haar religieuze tolerantie en diversiteit, maar deze tolerantie was verre van vanzelfsprekend. Velen in de Nederlandse Republiek streden voor het recht om hun geloofsovertuiging te kunnen praktiseren, een recht dat, wanneer het eenmaal was toegekend, vrijwel voortdurend onder druk stond en onzeker was. Hugo de Groot was een belangrijke speler in deze strijd, door een theoretisch en praktisch kader te schetsen voor een tolerante samenleving waar vreedzame religieuze co-existentie de norm was. Zijn voortdurende pleidooi voor een tolerante samenleving en weigering deze ideeën op te geven kostten hem uiteindelijk zijn vrijheid. (bron: Leidraad, alumibulletin Leiden Universiteit en de website Bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek).