Een beleidstekst heeft vele namen. De ene organisatie spreekt van beleidsnotitie, de andere van beleidsrapport en ook namen als memo, bestuursnota, onderzoeksrapport en kernadvies kom ik in de praktijk tegen. Maar hoe zit het als je een ‘key note’ moet houden op een thema-avond in de Stadsschouwburg? Over de toekomst van de journalistiek. Wat is een key note of keynote?!  De vraag werd voorgelegd aan @Japked, de nieuwe nationale taaladviesdienst, nog leuker dan OnzeTaal. Vervolgens vlogen de meest vindingrijke vondsten op de twittertijdlijn voorbij. Te mooi om niet even onder elkaar te zetten.

 

De oproep op twitter van @japked

 

26 varianten voor keynote

De volgende varianten passeerden op de tijdlijn:

 1. troonrede
 2. toonzetter
 3. kom-tot-de-kern-sessie
 4. daghap
 5. hoorcollege
 6. kernboodschap
 7. hoofdspreker
 8. een duur woord voor niet voor een dagvoorzitter willen betalen
 9. mooi verhaal
 10. praatje
 11. inleiding
 12. referaat
 13. sleutellezing
 14. het hoogste woord, maar dan positief
 15. spreekbeurt
 16. verhandeling
 17. kernspreker
 18. uiteenzetting
 19. presentatie
 20. hoofdtoespraak
 21. verhaal
 22. hoofdlezing
 23. kernpresentatie
 24. voordracht
 25. centraal verhaal
 26. introductiespeech

De toon zetten voor het thema
De keuze viel uiteindelijk op het neutrale ‘inleiding’: de toon zetten voor het thema.

 

Met of zonder spatie?

En is het dan ‘key note’ of ‘keynote’? Volgens de regels van het Nederlands is het aan elkaar. Net zoals je geen ‘hand doek’ schrijft maar ‘handdoek’. Bij twijfel tik je het woord in op het Groene Boekje online: www.woordenlijst.org. Ik heb ingetikt ‘key not’ en daaronder verschijnt de juiste spelling:

Volgens deze twitteraar komt ‘key note’, dus met spatie, ook niet voor in de Engelse taal:

Keynote speech

In de aankondiging zelf spreekt de Stadsschouwburg overigens van een ‘Keynote speech’ , door Joris Luyendijk. Volgens de regels van het Nederlands geeft Joris Luyendijk dus een keynotespeech en is hij daarmee een keynotespreker.

Nu het een Inleiding is geworden, is de spreker dan een inleider in plaats van een keynotespreker? Hmm, het wordt vast een goed verhaal. Met zo’n spreker.